Welcome

Welcome! Stay a while and Tune in...

Sunday

RegabieteTwee honderd jaar na Jonadab se optrede saam met Joab en sy bevel aan sy nageslag kom die Here en eer hierdie mense wat nie eens Israelliete is nie – daar sal nooit (en nooit is n baie lang tyd) ‘n man ontbreek wat altyd voor My aangesig sal staan nie. Toe Jonadab hierdie besluit geneem het het hy nie geweet dat die Here vir sy nageslag hierdie fantastiese belofte sal gee nie. Hy het gedoen wat reg is en sy nakomelinge bevel om reg te lewe – hy het nie eens geweet of hulle dit sal hou nie. Hy was nie eens een van die uitverkore volk nie, hy het geen 'guarantees' gehad nie – maar hy het gedoen wat reg is...

Die besluite wat ons neem beinvloed nie net onsself nie, maar selfs geslagte tot 200 jaar later. Tweehonderd jaar later is ongeveer 6 generasies. Kan dit Jou kinders se agterkleinkinders wees?!

In vier generasies is daar ongeveer 30 voorouers in tien generasies is daar 2 046 voorouers
Ons sien in die ou testament dat God ‘n God van generasies is – Hy noem himself die God van Abraham Isak en Jakob. En ons sien dat God ‘n belofte maak in een generasie en dat dit eers in generasies later tot stand kom. Soos die belofte aan Abraham dat h ‘n groot nasie sal wees – en Abraham het net een kind gehad!

Jer 35

Friday

To pray or not to prayWhat would you do if a friend stop by  12 O'clock at night calling you and asking for three loaves of bread? If he keep on yelling, waking the neighbours - would you get up and give him the bread? Jesus told us that that man would surely get his bread, not because he is his friend, but because he is so persistent.

Jesus told many stories, some of them showing us the importance of prayer - and to be more specific; the importance of persistent prayer.

Never, never give up on prayer. If the Son of God says keep on praying then it is exactly what we must do. We must keep on praying for that child, for that spouse, for the business, for healing -

whatever our need may be...keep on praying.

Luke 11

How to change yourself


The God of peace brought the great Shepherd of the sheep, our Lord Jesus, back to life through the blood of an eternal promise.

May this God of peace prepare you to do every good thing He wants. May He work in us through Jesus Christ to do what pleases Him. Glory belongs to Jesus Christ forever.

 

This is a wonderful thought - to think that God works in me those things that He wants in me and that are pleasing to Him. I do not have to strive to please Him. My faith in Jesus Christ will please Him and He will change me and bring me to holiness. Whatever good we do, God does in us!

 

Heb 13:20,21

Saturday

Faith does not ask for the possible. Faith always ask for the impossible. 
Is it true? 
The Bible says nothing is impossible for God. So if I know God and His ability - I would ask for the possible. Not possible in human terms, but possible with God. So if I ask by faith I must believe it is possible for God,the Almighty. 
So go on ask for the impossible with men, but possible with God!